A historic milestone for HLB (L to R: Galvin Yeo, HLB's GM of Personal Financial Services for Deposits & Digital, Fuda, Sik and Grover)
Caption A historic milestone for HLB (L to R: Galvin Yeo, HLB's GM of Personal Financial Services for Deposits & Digital, Fuda, Sik and Grover)
Source Hong Leong Bank
Download
Related Press Releases Links Hong Leong Bank Becomes First Bank in Malaysia to Offer a Fully Digital Account Onboarding Experience
Hong Leong Bank: Bank Pertama Di Malaysia Menawarkan Proses 'on-boarding' Digital Untuk Pembukaan Akaun Bank, Pelanggan Tidak Perlu Mengunjungi Cawangan
Hong Leong Bank ธนาคารแห่งแรกในมาเลเซียที่ให้บริการเปิดบัญชีดิจิทัลเต็มรูปแบบ
Hong Leong Bank Jadi Bank Pertama di Malaysia yang Menyediakan Layanan Pembukaan Rekening Secara Digital
Ngân hàng Hong Leong trở thành ngân hàng đầu tiên tại Malaysia đem lại trải nghiệm số hóa hoàn toàn khi mở tài khoản mới