Source Fuji Xerox Asia Pacific Pte Ltd
Download
Related Press Releases Links Fuji Xerox Becomes Japan's First to Earn the Highest Rating for Compliance with U.S. Security Standards NIST SP 800-171
富士全錄榮獲美國安全標準NIST SP 800-171合規性最高評等
富士施乐成为日本首家获得美国最高信息安全评级企业
富士施樂獲得美國安全標準NIST SP 800-171合規性方面的最高評級
Fuji Xerox trở thành công ty đầu tiên của Nhật Bản được xếp hạng cao nhất về tuân thủ Tiêu chuẩn bảo mật NIST SP 800-171 của Hoa Kỳ
Fuji Xerox Menjadi Syarikat Pertama Jepun yang Mendapat Penarafan Tertinggi untuk Pematuhan NIST SP 800-171 Piawaian Keselamatan A.S.
ฟูจิ ซีร็อกซ์ กลายเป็นบริษัทแรกของญี่ปุ่นที่ได้เรตติ้งสูงสุดด้านการปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยสหรัฐ NIST SP 800-171
후지제록스, NIST SP 800-171 준수 부문에서 최고 등급 획득