Piyush Bhatia
Caption Piyush Bhatia
Source SHAREit
Download
Related Press Releases Links SHAREit, 아시아태평양 VP에 Piyush Bhatia 임명하며 국제팀 강화
Bổ nhiệm Piyush Bhatia làm Phó chủ tịch khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, SHAREit như "hổ mọc thêm cánh"
SHAREit memperkukuhkan pasukan global dengan pelantikan Piyush Bhatia sebagai Naib Presiden, Asia-Pasifik