Cấm nhập khẩu sản phẩm thịt
Caption Cấm nhập khẩu sản phẩm thịt
Source Animal Quarantine Service, Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries JAPAN
Other pictures
Download
Related Press Releases Links Tăng cường xử phạt đối với việc mang sản phẩm chăn nuôi từ nước ngoài vào Nhật Bản