Phát hiện thấy xúc xích ở sân bay. Không được nhập khẩu các sản phẩm thịt
Caption Phát hiện thấy xúc xích ở sân bay. Không được nhập khẩu các sản phẩm thịt
Source Animal Quarantine Service, Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries JAPAN
Other pictures
Download
Related Press Releases Links Tăng cường xử phạt đối với việc mang sản phẩm chăn nuôi từ nước ngoài vào Nhật Bản