Takahiko Abe, Specialist, System Design Department, Hydrogen Energy Business Division, Toshiba Energy Systes & Solutions Corporation
Caption Takahiko Abe, Specialist, System Design Department, Hydrogen Energy Business Division, Toshiba Energy Systes & Solutions Corporation
Source Toshiba Corporation
Other pictures
Download
Related Press Releases Links Welcome to the World's First "Hydrogen Hotel": Energy from Waste Plastics Recycling
Selamat Datang di "Hotel Hidrogen" Pertama di Dunia: Energi dari Daur Ulang Limbah Plastik
Selamat Datang ke "Hotel Hidrogen" Pertama Dunia: Tenaga Daripada Kitar Semula Sisa Plastik
Chào mừng bạn đến với "Khách sạn vận hành bằng khí hydro" đầu tiên trên thế giới: Năng lượng được tạo ra từ chất thải nhựa tái chế