Left: Plastic recycle plant in Showa Denko Kawasaki Right: The pure hydrogen fuel cell system “H2Rex(TM)” that was implemented at the Kawasaki King Skyfront Tokyu REI Hotel
Caption Left: Plastic recycle plant in Showa Denko Kawasaki Right: The pure hydrogen fuel cell system “H2Rex(TM)” that was implemented at the Kawasaki King Skyfront Tokyu REI Hotel
Source Toshiba Corporation
Other pictures
Download
Related Press Releases Links Welcome to the World's First "Hydrogen Hotel": Energy from Waste Plastics Recycling
Selamat Datang di "Hotel Hidrogen" Pertama di Dunia: Energi dari Daur Ulang Limbah Plastik
Selamat Datang ke "Hotel Hidrogen" Pertama Dunia: Tenaga Daripada Kitar Semula Sisa Plastik
Chào mừng bạn đến với "Khách sạn vận hành bằng khí hydro" đầu tiên trên thế giới: Năng lượng được tạo ra từ chất thải nhựa tái chế